BRITA SE eraelu puutumatuse poliitika

Selles eraelu puutumatuse poliitikas soovib BRITA SE, Heinz-Hankammer-Str. 1, 65232 Taunusstein, Saksamaa ("me", "meie", "BRITA SE") teavitada teid sellest, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui te meie veebisaite külastate.

1. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Isikuandmed on mis tahes teave konkreetse või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida te meiega jagate ja mida meie teie kohta loome või kogume. See hõlmab järgmist:

Sisuga seotud andmed: Kui pöördute meie poole e-posti teel, töödeldakse teie poolt edastatud sisu ja sellega seotud teid puudutavaid andmeid ning teie poolt avaldatud teavet. Kui te pöördute e-posti, telefoni või faksi teel otse mõne meie partnerettevõtte poole, kes on jaotises „Kontakt“ määratletud kui „Edasimüüja“, töötleb see partner teie andmeid omal vastutusel.

Serveris salvestatud andmed: Kui te kasutate meie veebisaite, salvestatakse andmeid (näiteks külastuse kuupäev ja kellaaeg, külastatud leheküljed ja taotletud andmefailid, kasutatava veebilehitseja tüüp ja versioon, kasutatava lõpp-seadme tüüp ja operatsioonisüsteem ning ka teie IP-aadress) ajutiselt protokollifaili.

Kasutusandmed: Küpsiste või veebianalüüsi programmide abil loome anonüümsed või pseudonüümsed kasutajaprofiilid, mille sisuks on teie veebisaidi kasutus ning mille abil me oma veebisaidi kasutust jälgime.

2. Millisel õiguslikul alusel ja kui kaua me teie isikuandmeid sellel eesmärgil töötleme?

2.1 Teie päringud

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, töötleme selles esitatud teavet, et vastata teie päringule, ning kui kasutate veebipõhist kontaktivormi, töötleme IP-aadressi ja päringu kuupäeva/kellaaja teavet, et vältida kontaktivormi väärkasutamist.

Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f, et tagada teile ülalkirjeldatud „Päringute“ teenus. Kui teie päringu eesmärk on lepingu algatamine või töötlemine (sh klienditeenindus ja garantiid), on töötlemise täiendav õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

Teil on võimalik oma andmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f. Kui me tõestame, et töötlemine toimub mõjuvatel õiguslikel põhjustel, võime me seda jätkata. Sellisel juhul võib see osutuda vajalikuks eelkõige selleks, et tõendada varasemaid suhtlusi ja järelepärimisi. Kui selliseid kaalukaid õiguslikke põhjuseid ei ole, lõpetame me teiega suhtlemise ja kustutame juba kogutud andmed.

Need andmed kustutatakse, kui meie suhtlus teiega lõpeb, s.t asjakohaseid fakte on selgitatud ja andmete säilitamiseks ei ole enam õigustatud huve või ei ole täiendavaid seaduslikke kohustusi selle hoiustamiseks.

2.2 Veebisaidi pakkumiseks ja teenuste osutamiseks

Serveri logi andmete töötlemine on tehnilistel põhjustel vajalik veebisaitide pakkumiseks ja teenuste osutamiseks ning sellest tulenevalt süsteemi turvalisuse tagamiseks.

Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi meie teenustega veebisaidi pakkumiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f). Töötlemine on absoluutselt vajalik veebisaidi tehnilistel põhjustel kasutamiseks ja sellest tulenevalt süsteemi turvalisuse tagamiseks; seetõttu ei ole vastuväited õigustatud.

Need andmed kustutatakse maksimaalselt 30 päeva pärast.

Seejärel analüüsitakse serveri logiandmeid anonüümselt, kui see on vajalik statistilistel eesmärkidel ja meie internetis esindatuse kvaliteedi parandamiseks. Serveri logi andmed ei ole mingil viisil seotud teie isikuandmetega ega muude isikuandmete allikatega.

3. Andmete jagamine

3.1 Andmete jagamine andmetöötlusettevõtetega

Järgides seadusest tulenevaid nõudeid kasutame me teatud juhtudel andmetöötluseks teenusepakkujaid, s.t meie nimel sõlmitud lepingu alusel, vastavalt meie juhistele ja meie kontrolli all.

Täpsemalt on andmetöötlusettevõtted:

tehniliste teenuste pakkujad, keda me kasutame veebisaidi toimimise tagamiseks, nt tarkvarahooldus, andmekeskuse operatsioonid ja veebimajutus;
tehniliste teenuste pakkujad, keda me kasutame funktsionaalsuse tagamiseks, nt tehniliselt olulised küpsised;
Sellistel juhtudel vastutame andmete töötlemise eest meie. Isikuandmete jagamine ja töötlemine meie andmetöötlusettevõtetega põhineb asjakohasel õiguslikul alusel, mis annab meile õiguse andmeid töödelda. Eraldi õiguslikku alust ei ole vaja.

3.2 Andmete edastamine kohalikele müügifirmadele

Mõnikord jagame teie andmeid ka kolmandate osapooltega, s.t partneritega, kellega teeme koostööd väljaspool tellitud andmetöötlust. Sellised partnerid pakuvad teenuseid omal vastutusel. Teie andmete töötlemist nende partnerite poolt reguleerib üksnes nende eraelu puutumatuse poliitika.

Kui saadate meile päringu, võime me edastada teie kontaktandmed meie toodete müümiseks määratud turustajale, kui nad suudavad teid teie probleemide lahendamisel paremini aidata, arvestades tegelikke asjaolusid (nt keeleoskus). Andmeedastuse õiguslik alus on meie õigustatud huvi muuta meie müügiprotsess kliendi huvides võimalikult tõhusaks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

4. Küpsised ja veebianalüüs

4.1 Mis on küpsised?

Selleks, et meie veebisait oleks võimalikult kasutajasõbralik ja et pakkuda meie veebisaidi külastajatele asjakohasemat reklaami, kasutame meie ja kasutavad ka meie partnerid nn küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis paigutatakse külastaja seadmesse. Need võimaldavad anda meile teatud aja jooksul teavet ja tuvastada külastaja arvuti. See toimub osaliselt ka kasutades nn jälgimispiksleid, mis ei ole külastaja kõvakettale paigutatud, kuid võivad olla abiks arvuti tuvastamisel samal viisil kui küpsisega. Allpool kasutatud mõiste „küpsis“ hõlmab nii tehnilises tähenduses küpsiseid kui ka jälgimispiksleid ja sellega sarnaseid tehnilisi meetodeid.

Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, kuvatakse teie avalehel teie andmekaitsega seotud teave küpsistega nõustumiseks. Jätkates veebisaidi aktiivset kasutamist ja mitte blokeerides küpsiste kasutamist nõustute küpsiste kasutamisega ning see nõusolek on salvestatud teie brauseris (küpsise kujul), nii et me ei pea seda teavet teile uuesti igal lehel näitama. Kui see teave teie veebilehitsejas ei ilmu (nt kustutate brauseri ajaloo), kuvatakse see teave, kui meie veebisaiti uuesti külastate.

4.2 Milliseid küpsiseid me kasutame?

Sellel veebisaidil kasutame erinevate kategooriate küpsiseid: Tehniliselt olulised küpsised, ilma milleta oleks meie veebisaidi funktsionaalsus piiratud, ja täiendavad valikulised analüütilised, turvalisuse, funktsionaalsuse või turundusküpsised, mis pärinevad tavaliselt kolmandast isikust teenuseosutajatelt:

Tehniliselt olulised küpsised

Need küpsised on olulised, sest võimaldavad teil meie veebisaitidel navigeerida ja nende funktsioone kasutada. Näiteks salvestavad need ostukorvi paigutatud tooted või tellimuse etapi, võimaldavad hõlpsasti otsida edasimüüjaid, kellelt saate meie tooteid osta (nt kuvades teie ümbruskonna kaardi) või salvestavad teie nõustumise või mittenõustumise küpsiste kasutamisega ja teie küpsiste sätted. Need küpsised ei kogu turunduseesmärkidel kasutatavat teavet ega salvesta teie liikumist internetis. Need küpsised on tavaliselt seansi-spetsiifilised ja aeguvad veebisaidi külastuse lõpus (seanss), välja arvatud juhul, kui vastav funktsioon nõuab, et neid säilitataks pikema aja jooksul (nt küpsise sätete salvestamine). Selle kategooria küpsiste deaktiveerimine piiraks täielikult või osaliselt veebisaidi funktsioone.

Tehniliselt oluliste küpsiste kasutamise ja nende abil kogutud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkuda meie veebisaidi funktsioone ja teha need teile kättesaadavaks, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f).

Analüütilised küpsised

Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti üldiselt kasutavad, näiteks milliseid lehti nad kõige sagedamini vaatavad ja kas nad saavad veebisaitidelt veateateid. Need küpsised ei kogu külastajaid tuvastavaid andmeid. Nende küpsistega kogutud andmeid ei ühendata muu informatsiooniga meie külastajate kohta. Kogu nende küpsiste abil kogutud teavet kasutatakse ainult veebisaidi funktsionaalsuse ja teenuse mõistmiseks ja täiustamiseks.

Analüütiliste küpsiste kasutamise ja nende abil kogutud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie eelnev nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)). Saate oma nõusoleku küpsiste sätetest millal tahes tühistada. Vastava valiku leiate meie veebisaidi alaosas asuva lingi kaudu.

Funktsionaalsed küpsised

Kasutame funktsionaalseid küpsiseid, et täiustada teile pakutava veebisaidi toimivust. Peale selle, et tagada andmete kõrge turvalisus vormide edastamisel, kasutame teatud juhtudel ettevõtte Google Ireland Limited (Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa) teenust reCAPTCHA.

Funktsionaalsete küpsiste kasutamise ja nende abil kogutud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie eelnev nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Saate oma nõusoleku küpsiste sätetest millal tahes tühistada. Vastava valiku leiate meie veebisaidi alaosas asuva lingi kaudu.

Turundusküpsised

Sihtimis- ja reklaamiküpsiseid kasutatakse reklaamide täpsemaks kohandamiseks teile ja teie huvidele. Neid kasutatakse sama reklaami kuvamiskordade vähendamiseks, reklaamikampaania tõhususe mõõtmiseks ja inimeste käitumise mõistmiseks pärast reklaami nägemist. Need küpsised paigutatakse üldjuhul veebisaitidele reklaamivõrgustike kaudu veebisaidi operaatori nõusolekul (s.t käesoleval juhul meie nõusolekul). Need registreerivad, et kasutaja on veebisaiti külastanud ja edastavad selle teabe teistele, nt reklaamifirmadele, või kohandavad ise reklaami vastavalt. Need on sageli seotud selle ettevõtte pakutava veebisaidi funktsioneerimisega. Meie kasutame neid küpsiseid selleks, et luua link sotsiaalvõrgustikele. Seejärel saavad need uuesti kasutada teie külastuse kohta käivat teavet, et kohandada reklaami teistel veebisaitidel konkreetselt teile, ja anda nendele reklaamivõrkudele teavet teie külastuste kohta. Kasutame seda teavet selleks, et hiljem, lähtuvalt teie sirvimiskäitumisest, esitada teile täpselt sellist reklaami, mis teile tegelikult huvi pakub. Ka nendel juhtudel ei kombineeri me nende küpsistega kogutud andmeid muude teie külastusi puudutavate andmetega.

Turundusküpsiste kasutamise ja nende abil kogutud andmete töötlemise kasutamise õiguslikuks aluseks on teie eelnev nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Saate oma nõusoleku küpsiste sätetest millal tahes tühistada. Vastava valiku leiate meie veebisaidi alaosas asuva lingi kaudu.

Analüütika, funktsionaalsete ja turundusküpsiste loend

Meie poolt kasutatavate küpsiste nimekirja ja küpsistega kogutud teisikuandmete saajate loendi leiate siit. Selle lingi kaudu leiate lisateavet üksikute teenusepakkujate ja küpsiste kohta.

4.3 Kuidas saan anda või tühistada küpsiste kasutamiseks antud nõusoleku?

Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, siis kuvatakse teile andmekaitseteatis, mille raames küsime nõusolekut ka valikuliste küpsiste kasutamiseks. Üksikutel kategooriatel (analüüsi-, turbe-, sihtimis- ja reklaamiküpsised) ja seejärel valikul „Nõustun“ klõpsates, annate nõusoleku nende küpsiste salvestamiseks teie arvutisse. Küpsiste sätetes saate neid valikuid igal ajal muuta. Vastavad valikud leiate meie veebisaidi alaosas asuva lingi kaudu.

5. Ühendused

Me kasutame meie teistele veebisaitidele ja kolmandate osapoolte veebisaitidele ning teenustele suunavaid hüperlinke, nt sotsiaalmeedia kanalitele Facebook, Twitter või YouTube. Need kolmandad osapooled vastutavad ainuisikuliselt oma veebisaitidel selliste teenusepakkujate andmetöötluse eest ning vastavalt kohaldub nende eraelu puutumatuse poliitika.

6. Turvalisus

Meie ja meie teenusepakkujad rakendavad tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid, mida me haldame, juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku ja hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie andmetöötlussüsteeme ja turvameetmeid täiustatakse pidevalt, et vastata uusimatele tehnilistele arengutele.

Kui teie isikuandmed meile edastatakse, toimub krüpteerimine turvalise soklikihi (SSL) kaudu. Teie ja meie või mõne muu BRITA Groupi ettevõtte vahel vahetatavad isikuandmed edastatakse krüpteeritud ühenduste kaudu, mis vastavad tehnika praegusele arengutasemele.

Loomulikult on meie töötajad ja meie pakutavad teenusepakkujad kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõuet.

7. Teie õigus teavet saada, parandada, blokeerida või kustutada

Põhimõtteliselt on igal füüsilisel isikul, kelle isikuandmeid me töötleme, meie suhtes järgmised õigused (s.t sõltuvalt asjakohastest tingimustest):

  • Teil on õigus ebaõigete andmete parandamisele ja mittetäielike andmete täiendamisele (GDPR-i artikkel 16).
  • Teil on õigus andmete töötlemise blokeerimisele/piiramisele või teie selliste isikuandmete kustutamisele, mida enam ei nõuta või mis on salvestatud juriidiliste kohustuste alusel (GDPR-i artiklid 17, 18).
  • Teil on õigus oma andmete teisaldamisele struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, kui olete andnud meile oma andmed meie ja teie vahelise nõusoleku või lepingu alusel (GDPR-i artikkel 20).
  • Teil on igal ajal õigus oma andmete otseturunduslikel eesmärkidel töötlemine vaidlustada (vt ka GDPR-i paragrahvi 1.1, artikli 21 lõikeid 2 ja 3).
  • Teil on õigus esitada vastuväiteid seaduslikest huvidest lähtuva töötlemise kohta; sellisel juhul võime näidata oma kaalukaid õiguspäraseid põhjusi (GDPR-i artikli 21 lõige 1). Oleme eespool viidanud, millal see õigus eksisteerib (vt lõige 0).
  • Kui olete andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, võite selle igal ajal tulevikku ulatuva mõjuga tagasi võtta, s.t andmete töötlemise õiguspärasus kehtib kuni nõusolekust taganemise hetkeni. Kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud, siis on võimalik, et te ei saa enam meie teenuseid kasutada.
  • Küsimuste korral võtke meiega ühendust lõigus 8 märgitud aadressil. Me jätame endale õiguse teie isikut kontrollida, et vältida teie isikuandmete avaldamist volitamata isikutele.

Samuti on teil õigus esitada kaebus isikuandmekaitse järelevalveasutustele.

8. Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametnikuga saate kontakteeruda järgmisel aadressil:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datenschutz@brita.net

9. Muudatused

Selle eraelu puutumatuse poliitika sisu tuleb aeg-ajalt üle vaadata. Seetõttu jätame endale õiguse seda igal ajal muuta. Samuti avaldame siin eraelu puutumatuse poliitika muudetud versiooni. Seepärast peaksite eraelu puutumatuse poliitika igal uuel külastusel läbi lugema.

Versiooni kuupäev: mai 2020